Vävar/Fabrics

Vävar

Datablad kan erhållas genom att sända mail till er lokala contact ( se kontaktsida)

Data sheet can be obtained by your local contact (see page of contacs).

Information/Fakta

Vävar/ Fabrics

Finns i flertal kombinationer vad gäller vikter samt trådvinkel. Hör av er om ert behov/ Pls contact us for information.

Kombinationsvävar/Fabrics combinations

Består av ett eller flera lager väv samt huggen fiber. Flertalet kombinationer finns. Hör av er om ert behov/Pls contact us for information.