Direkt/Direct Roving

T-30

Datablad kan erhållas genom att klicka på nedanstående länk.

Data sheet can be obtained by ticking on below mentioned link.

Information/Fakta

Direktroving

För armering av polyester och epoxie hartser.

R25HDatablad/Datasheet

ST 2070Datablad/Datasheet – Silentex TM

Bulky Roving

RB2043 – Datablad/Datasheet